Sızma Testi Nedir?

Günümüzde teknoloji her alanda kullanılmaya başlanmıştır. Bilgisayar, internet ve web teknolojilerinin büyümesi bilgisayar ağlarının kullanılmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Ağların içinde bulunan büyük sistemler oldukça karmaşık yapılara sahipler. Bu karmaşıklıkla gelen güvenlik açıkları ve yönetimin zorlaşması, sistem yöneticilerinin karşılarına çıkan büyük sorunlardır. Sızma testleri ise güvenliğin kontrol altında tutulması noktasında ciddi faydalar sağlamaktadır.

Sızma testi temel olarak bir sisteme kontrollü şekilde saldırılar düzenlenerek güvenlik açıklarının tespitini ve raporlanmasını kapsar. Raporlar doğrultusunda hareket eden sistem yöneticileri sistemin daha güvenilir çalışması sağlarlar.

Sızma Testi Çeşitleri
Temel olarak üç çeşit sızma testi çeşiti vardır. Bunlar;
– Black Box
– White Box
– Gray Box