ERP Nedir?

ERP (Enterprice Resource Planning) sistemler yada Kurumsal Kaynak Planlaması, bir işletmede üretim için gereken kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını ve yönetilmesini sağlayan genel sisteme verilen isimdir. Geçmişte kullanılan MRP (Material Requirements Planning) sistemlerin devamı olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde yoğun olarak kullanılmaya başlanmıştır.

ERP’nin en büyük faydası büyük kuruluşlarda tek merkezden yönetimi sağlamasıdır. Veritabanlarının departmanlar arasında paylaşımını sağladığından kontrolü kolaylaştırır. Geçmişte kurumlarda her departmanın ayrı bir yazılım sistemi ve iş akışı olduğundan veri iletişimi zorlaşırdı. Küçük bir bölümdeki değişiklik tüm sistemlerde entegrasyon sorunu oluştururdu. ERP sistemler tüm bu sorunları ortadan kaldırmak için dizayn edildi ve büyük kurumların tercihi oldu.

ERP sistemlerin kurulumu, uyarlaması ve sorunsuz çalışmasını sağlamak başta yüksek maliyetli gibi görünebilir. Fakat sistem düzgün bir şekilde oturtulup çalışmaya başladığında kuruma ciddi kazançlar sağlayacaktır.

Dünya üzerinden birçok ERP yazılımı mevcuttur. Dünyadaki büyük markalar; SAP, Oracle, Microsoft Dynamics, SAGE, INFOR… Yerli ERP sistemi olarak NETSİS ve LOGO firmaları öne çıkmaktadır.

Gartner verilerine göre global ERP pazarında 2005 yılı itibarı ile ilk 5 firma ve pazar payları;

  1. SAP – 28.21%
  2. Oracle Corporation – 9.99%
  3. SAGE – 7.29%
  4. Microsoft – 3.68%
  5. INFOR Global Solutions (SSA Global) – 2.77%